Seks personar melde for manglande samarbeid etter låvetreffet