Statsforvaltaren: Koronatiltaka i Grenland og Vestfold bør opphevast