Usbekistan hentar heim 92 kvinner og barn frå Syria