Rettshjelpsutvalet vil gi 25 prosent av folket krav på fri rettshjelp