Underhaldningsparkane ventar i spenning på avgjerd frå helsestyresmaktene