Korona gav nett- og daglegvarehandelen eit kraftig hopp