Svenske koronareglar for handel og servering blir forlengde