Regjeringa set av over 800 millionar kroner til korona-massetesting