Berre delar av saka mot Svein Ludvigsen skal ankebehandles