Chiles president fordømmer valdsbruken til politiet