LO-leiar innstilt til å leie Arbeidarpartiets valkomité