Amnesty lastar EU for at menneske på veg til Europa druknar i Middelhavet