Macron: Europas sikkerheit kan ikkje lenger avhenge av USA