Trygg Trafikk: For høgt konfliktnivå på norske vegar

foto