To av 10 seier «tja» til flytting

foto
Rapport: Stad Frp, her representert ved Hogne Bleie, har fått Havbrukspartner AS til å lage ei undersøking om kor mange formuande i oppdrettsnæringa som kan tenkje seg å flytte til Stad om kommunen halverer den kommunale delen av formuesskatten. Berre 19 prosent av dei spurde svara «svært sannsynleg». Foto: Tormod Flatebø