Stengde fjellovergangar, kolonnekøyring og snøskredfare fleire stader i Sør-Norge

foto