Tine med ny og lengre skei etter kraftig yoghurtkritikk