Christian Tybring-Gjedde har trekt seg frå sentralstyret i Frp