Rettsavgjerd kan føre til lauslating for Lula i Brasil