Regjeringa krev lønnsmoderasjon i statseigde selskap