Norsk selskap med store koparleveransar under koronakrisa