Belgisk domstol pålegg staten å oppheve koronarestriksjonar