Éin person vart teken i stort snøskred utanfor Tromsø