New Yorks ordførar reknar med å kunne opne byen i juli