21 skal ha vorte drepne i israelsk angrep mot Syria