Sikta dommar kunngjorde dom i fleire overgrepssaker