Netanyahu og Abbas handhelste i gravferda til Peres