Sikta etter moskémassakren vil representere seg sjølv i retten