Ein million indarar innkvarterte i leirar under flaumen