Koalisjonen mot IS seier gruppas leiarskap er irrelevant