Brite dømd til 30 års fengsel for terrorplan mot May