Stad får over dobbelt så mykje frå Havbruksfondet

foto