Kommunane er ansvarlege for å godkjenne skogsvegar

foto