Kommunane er ansvarlege for å godkjenne skogsvegar