Aukar opp betalingssatsar med 10 % for plan- og byggesaker i Stad -halleige og kulturskule står i ro