UAE gav løyve, trekte løyve, gav nytt løyve, og Statsforvaltaren har klaga igjen og igjen

foto