Fylkesbudsjett med vegsatsing og sosial profil

foto