No er det gitt løyve til utviding av båtstø til Sagastad

foto