Vil gjerne flytte heim ein gong – men då må Hjelle skule oppretthaldast

foto