Det skjer utbetringar av det kommunale vegnettet

foto