Det kan bli enklare for bilistar å samanlikne drivstoff- og straumprisar

foto