foto
Fellesanlegget Tua har kjøpt den tradisjonsrike Stigedalen Fjellstove. – Her kan vi ha klubblokale med moglegheiter for overnatting, og i kjellaren vert det smørebod, fortel Ove Bjørlo og Siri Olaug Nordnes, som innrømmer at det er mykje dugnadsarbeid som er lagt ned i oppgraderinga av fjellstova. Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes.

Stigedalshytta blir ny - stor dugnadsinnsats med renovering