Nordfjordrådet prioriterer eitt i kvar kommune - ingen tiltak i gamle Eid