Svenske styresmakter får slakt frå koronakommisjon