Fylket skal få meir å seie ved oppretting av private skular