Forskarar spår kraftig auke i matvareprisane i sommar