Kommunane i Nordfjord har kjøpt vikartenester for 100 millionar kroner på tre år