Vil skyte hakkespettar som øydelegg kyrkje i Elverum