Det offentlege betaler for redningsaksjon rundt cruiseskipet