Farlege feil på vegrekkverk avdekte av Vegtilsynet