Ny studie: Låg førekomst av skadelege antistoff hos helsepersonell